Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný. Pri každej objednávke je zaznamenávaná IP adresa Vášho počítača.

Chránime Vaše údaje

Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom.
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, nie sme platcami DPH. K objednávke účtujeme poštovné pri dodávke:
- balíkom slovenskej pošty na dobierku (poštovné 4,50 Eur)

Objednávka

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky.

Dodacie podmienky

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Tovar posielame Slovenskou poštou. Tovar expedujeme spravidla do 7 dní odo dňa doručenia platnej objednávky do našej elektronickej schránky, poprípade po autorizácii danej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predľženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predľžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný. Tovar je dodávaný v kvalitných obaloch, aby neprišlo k poškodeniu. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a nie je všetko na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý je na sklade a ostatný doobjednávame a zasielame neskôr. V takomto prípade sa poštovné platí iba raz.

Záruka, reklamácie, výmena tovaru

Na všetok predávaný tovar, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. V žiadnom prípade nie je dovolené posielať vrátený tovar na dobierku. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.


Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.